Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi s potekom natečaja »ŠOUROCK ’20« se lahko obrnete na Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor. Kontaktna oseba: Anej Pevec (anej.pevec@soum.si; 02/228 56 00 (vsak ponedeljek in četrtek med 11. in 13. uro)).

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.

PREGLED VSEH NOVIC